Brud/Varsling

Varsling

Sydvestjysk Brandvæsen udskyller og vinterklargøre brandstanderne på hele Fanø i perioden 1. november 2017 – 1. december 2017.

Der kan i perioden forekomme misfarvninger i vandet. Der er ingen sundhedsrisiko i den forbindelse.

 

Det er muligt, at tilmelde sig et varslingssystemet der giver meddelelse pr. sms og/eller mail om der er sket brud på en vandledninger på Fanø.

Tilmelding kan ske på Fanø Kommunes hjemmeside – SMS varsling ved krise http://www.fanoe.dk/borger/byg-og-bolig/beredskabet